Σχετικά με το Αστικό και Διοικητικό Δικαστήριο της Βικτώριας (VCAT) – Ελληνικά

Τι κάνουμε

Το VCAT είναι δικαστήριο που αποφασίζει πολλά διαφορετικά είδη υποθέσεων. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται σε όλη τη Βικτώρια.

Το VCAT είναι λιγότερο επίσημο από το δικαστήριο. Στις περισσότερες υποθέσεις, δεν χρειάζεται να έχετε δικηγόρο ή επαγγελματία αντιπρόσωπο.

Μπορούμε να εκδικάσουμε υποθέσεις όταν ο νόμος μας δίνει την εξουσιοδότηση και όταν η υπόθεση έχει σχέση με τη Βικτώρια.

Οι περισσότερες υποθέσεις ακολουθούν προκαθορισμένη διαδικασία. Θα βρούμε την κατάλληλη προσέγγιση για τη δική σας διένεξη.

Κάποιες φορές θα βοηθήσουμε εσάς και άτομα με τα οποία έχετε διένεξη να φτάσετε σε συμφωνία μιλώντας για τα θέματα.

Αν δεν μπορείτε να φτάσετε σε συμφωνία, θα αποφασίσουμε για την υπόθεση κατά την εκδίκαση.

Χρονικοί περιορισμοί και χρεώσεις

Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε αίτηση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει το VCAT να εκδικάσει την υπόθεσή σας, ή να περιμένετε να περάσει ο χρόνος πριν μπορέσετε να κάνετε αίτηση.

Συνήθως υπάρχει χρέωση για να κάνετε αίτηση. Σε κάποιες περιπτώσεις οικονομικής δυσκολίας, μπορείτε να ζητήσετε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί η χρέωση.

Μιλήστε μας στη γλώσσα σας

Καλέστε την Υπηρεσία Διερμηνέων Μεταφραστών στο 131 450 και πείτε στα Αγγλικά τη γλώσσα σας. Μετά ζητήστε διερμηνέα να καλέσει το VCAT. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί του VCAT βρίσκονται στη σελίδα με το Επικοινωνήστε μαζί μας στην ιστοσελίδα μας.

Έχουμε διάφορους τηλεφωνικούς αριθμούς στο VCAT, και εξαρτάται από το είδος της υπόθεσης. Πείτε στον διερμηνέα με τι σχετίζεται η υπόθεση σας για να μπορέσει να βρει τον σωστό αριθμό για να κάνει την κλήση.

Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διερμηνέων Μεταφραστών στο tisnational.gov.au.

Μπορείτε να φέρετε φίλο ή μέλος της οικογένειας για να σας στηρίξει στο VCAT αλλά συνήθως δεν τους επιτρέπουμε να ενεργούν ως διερμηνείς σε εκδίκαση υπόθεσης του VCAT.

Αν χρειάζεσται διερμηνέα ενημερώστε μας πριν την επίσκεψή σας στο VCAT και θα κάνουμε εμείς την κράτηση για λογαριασμό σας. Αν έχετε άμεση σχέση με την υπόθεση, αναλαμβάνουμε εμείς το κόστος πληρωμής του διερμηνέα.

Ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε αν η υπόθεσή σας είναι σχετική με:

 • Μίσθωση σπιτιού
 • Κηδεμονία και διαχείριση
 • Πληρεξούσια
 • Αγαθά και υπηρεσίες
 • Εταιρείες ιδιοκτητών
 • Πολεοδομία και περιβάλλον
 • Οικοδομή και ανέγερση
 • Αναθεώρηση και κανονισμός
 • Ενοικιοστάσια καταστημάτων και εμπορικά
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Συγκατοχή περιουσία και αγαθών
 • Εκτίμηση οικοπέδων
 • Χρήση ύδατος και ροής μεταξύ οικοπέδων
 • Νόμος περί Αναπηρίας
 • Υγεία και ιδιωτικότητα
 • Ψυχική υγεία

Υπηρεσίες στήριξης

Ασφάλεια

Πείτε μας αν ανησυχείτε με εναν άτομο που αναφέρεται στην αίτησή σας που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο στην εκδίκαση.

Στήριξη ενδοοικογενειακής βίας

Αν έχετε επηρεαστεί από ενδοοικογενειακή βία, μπορούμε να σας στηρίξουμε στη διάρκεια της αίτησης και να συντονίσουμε την εκδίκαση εξασφαλίζοντας την ασφάλειά σας.

Άλλη στήριξη και βοήθεια

Αν χρειάζεστε ιδιαίτερη στήριξη, για παράδειγμα λόγω αναπηρίας, ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατόν. Διατίθεται προσβάσιμες αίθουσες ακρόασης και τουαλέτες.