Sơ lược về Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) - tiếng Viet

Nhiệm vụ của chúng tôi là gì

VCAT là tòa tài phán, phán quyết về nhiều loại vụ việc khác nhau.

Chúng tôi chỉ có thể phân xử các vụ việc khi theo luật chúng tôi có quyền hạn và các vụ việc này liên quan đến tiểu bang Victoria.

Đa số trường hợp sẽ được thực hiện theo thủ tục tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết phù hợp với vụ tranh chấp của quý vị.

Đôi khi, chúng tôi sẽ giúp quý vị và những người đang tranh chấp với quý vị đạt được thỏa thuận bằng cách thảo luận về các vấn đề.

Nếu quý vị không thể đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ phán quyết vụ việc của quý vị trong phiên xử.

VCAT là thủ tục pháp lý bình dị hơn so với tòa án. Trong đa số trường hợp, quý vị không cần phải có luật sư hoặc đại diện chuyên nghiệp.

Quý vị có thể dẫn theo người bạn hoặc thân nhân để hỗ trợ tinh thần quý vị tại VCAT nhưng thường chúng tôi không để cho họ làm nhiệm vụ thông dịch viên trong phiên xử VCAT.

Nếu muốn có thông dịch viên, xin quý vị báo cho chúng tôi biết trước khi đến VCAT và chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên cho quý vị. Nếu quý vị là người trong cuộc, chúng tôi sẽ chịu chi phí thông dịch viên.

Chúng tôi có thể giúp đỡ nếu vụ việc của quý vị là về:

 • Thuê nhà
 • Giám hộ và quản lý
 • Giấy Ủy quyền
 • Hàng hóa và dịch vụ
 • Hội đồng sở hữu chủ
 • Quy hoạch và môi trường
 • Xây dựng và xây cất
 • Tái xét và quy định
 • Cho thuê thương mại và bán lẻ
 • Cơ hội bình đẳng
 • Hành nghề pháp lý
 • Đồng sở hữu tài sản và hàng hóa
 • Định giá đất
 • Sử dụng nước và dòng chảy giữa các bất động sản
 • Đạo luật người khuyết tật
 • Sức khỏe và bảo mật chi tiết riêng tư
 • Sức khỏe tâm thần

Thời hạn và lệ phí

Quý vị có thể cần phải nộp đơn lên VCAT trong thời hạn nhất định để chúng tôi có thể phân xử vụ việc của quý vị, hoặc đợi sau một khoảng thời gian trước khi quý vị có thể nộp đơn.

Thông thường quý vị phải trả khoản lệ phí nộp đơn. Trong một số trường hợp túng bấn, quý vị có thể xin chúng tôi giảm bớt hoặc miễn lệ phí này.

Nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị

Gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên dịch qua số 131 450 và nói cho nhân viên biết bằng tiếng Anh ngôn ngữ của quý vị là gì. Sau đó yêu cầu thông dịch viên gọi cho VCAT. Số điện thoại của VCAT được phổ biến ở trang Liên lạc với chúng tôi tại trang mạng của chúng tôi.

VCAT chúng tôi có các số điện thoại khác nhau tùy thuộc vào loại vụ việc. Hãy nói cho thông dịch viên biết vụ việc của quý vị là về vấn đề gì để họ có thể tìm đúng số điện thoại để gọi.

Quý vị cũng có thể vào trang mạng Dịch Vụ Thông Phiên dịch tại tisnational.gov.au.

An ninh

Hãy báo cho chúng tôi nếu quý vị lo ngại rằng người có tên trong đơn của quý vị có thể là mối nguy hiểm về an ninh trong phiên xử.

Trợ giúp đối với vấn đề bạo hành gia đình

Nếu quý vị bị lâm vào cảnh bị bạo hành gia đình, chúng tôi có thể trợ giúp quý vị trong suốt thủ tục làm đơn và phối hợp phiên xử để bảo đảm quý vị được an toàn.

Hỗ trợ hoặc trợ giúp khác

Nếu cần được trợ giúp đặc biệt, ví dụ như vì bị khuyết tật, quý vị hãy báo cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt. Chúng tôi có phòng xử và phòng vệ sinh tiện dụng cho người khuyết tật.